Política de privacidade

O usuario é responsable da veracidade dos datos que facilite, declarando e garantindo que dispón de capacidade xurídica para formar parte do acordo. Como así tamén de calquera información falsa ou inexacta que puidese ocasionar algún prexuízo a Menduiña ou a un terceiro.

Menduiña garanta a seguridade e confidencialidade dos datos de carácter persoal facilitados polo usuario. Consonte o establecido na Lei Orgánica LO 3/2018, de Protección de Datos de Carácter Persoal e na normativa de desenvolvemento, o cliente/usuario queda informado e presta o seu consentimento á incorporación dos seus datos aos ficheiros automatizados existentes de Menduiña, utilizados para a tramitación dos pedidos realizados a través do comercio electrónico de www.menduina.eu, ou para envío de publicidade tanto a través de mensaxes sms a móbil, como por correo electrónico.

Os usuarios poderán, en calquera momento, exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidade e supresión dos seus datos de carácter persoal.


Accept

Site use cookies