Aviso legal

Segundo o establecido na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, comunicamos aos usuarios de www.menduina.eu que este sitio é propiedade de Adegas Menduiña S.L., con CIF B36587731 (en adiante Menduiña).

A utilización desta web atribúe a condición de Usuario e implica a súa aceptación plena e sen reservas a todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, polo que se este non está de acordo con calquera das condicións aquí establecidas, non deberá usar/acceder a este portal.

Todos os seus servizos, incluído o de comercio electrónico só poden ser usados por persoas de polo menos dezaoito anos. Menduiña reserva o dereito de rexeitar prestar o servizo a calquera persoa en calquera momento sen previo aviso, sexa cal sexa o motivo.

Menduiña non asume ningunha responsabilidade sobre as ligazóns externas que, no seu caso, puidesen incluírse na súa web, xa que non ten ningún tipo de control sobre estas. Ademais, o usuario accede baixo a súa exclusiva responsabilidade ao contido e nas condicións de uso que rexan estas.

Para resolver calquera dúbida ou consulta, os clientes e usuarios de www.menduina.eu poden dirixirse a:

  • Correo-e: info@menduina.eu
  • Teléfono: 986.30.32.33 de luns a venres.
  • Estrada de Darbo, 16 - 36940 Cangas do Morrazo - Pontevedra

Menduiña non garante a inexistencia de erros no acceso á Web, no seu contido nin que este se atope actualizado, aínda que desenvolverá os seus mellores esforzos para, no seu caso, evitalos, reparalos ou actualizalos para que o acceso ao sitio non sufra interrupcións, avarías ou desconexións. Tampouco pode asumir ningunha responsabilidade derivada do uso incorrecto, inapropiado ou ilícito da información aparecida na súa web.

Menduiña reserva a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, modificacións e actualizacións da información contida súa Web ou na configuración e presentación desta.

Todos os contidos de www.menduina.eu incluíndo sen carácter limitativo, textos, gráficos, imaxes, o seu deseño e os dereitos de propiedade intelectual que puidesen corresponder aos devanditos contidos, así como todas as marcas, nomes comerciais ou calquera outro signo distintivo son total propiedade de Menduiña e quedan reservados.

Calquera acto de reprodución dos contidos, en todo ou en parte, en calquera forma ou medio, sexa mecánico, electrónico ou outro, así como calquera acto de difusión, comunicación pública ou distribución, debe contar co consentimento expreso de Menduiña. A infracción destes dereitos dará lugar ao exercicio dos correspondentes procedementos xudiciais, civís e/ou penais.

O usuario comprométese a utilizar este servizo sen incorrer en actividades que poden ser consideradas ilícitas ou ilegais, que infrinxan os dereitos de Menduiña ou de terceiros, ou que poidan danar, inutilizar, sobrecargar ou deteriorar o Servizo ou impedir a normal utilización deste por parte doutros usuarios.

Menduiña non controlou todos os sitios con ligazóns á súa web e non é responsable do seu contido nin do de calquera outro sitio ao que se acceda a través dunha ligazón neste portal. O usuario fai uso das devanditas ligazóns baixo o seu propio risco.

O usuario pode descargar, imprimir e gardar determinadas partes do contido desta web, a condición de usar as copias só para uso persoal e non comercial, de no copiar nin publicar o contido en ordenadores conectados a redes ou difundir o contido nos medios, e de non modificar nin alterar o contido de ningún xeito. O feito de descargar material non implica que se transfira dereito, titularidade nin ningún interese do material descargado de Internet.

Menduiña reserva o dereito de revisar e modificar estes Termos e Condicións en calquera momento despois da súa publicación.

Infórmase que os datos engadidos neste formulario, conforme ao previsto na Lei Orgánica LO 3/2018 de 5 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, formarán parte dun ficheiro automatizado responsabilidade da empresa.

A finalidade do tratamento é informar aos interesados sobre a empresa, os seus servizos e/ou produtos. No caso de negarse a comunicar os datos podería ser imposible informarlle.

Poderá dirixir as súas comunicacións e exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidade e supresión no enderezo de correo electrónico ou correo postal enriba indicado.

Os datos proporcionados polo Usuario a través da web e/ou correo electrónico poderán ser empregados para o envío de publicidade tanto a través de mensaxes sms ao móbil, como por correo electrónico.


Accept

Site use cookies