Envíos

Os pedidos prepáranse e despáchanse desde a planta de Menduiña. Todos os pedidos terán un suplemento de transporte establecido polo peso e o volume do pedido en concepto de gastos de envío.

A saída da mercadoría efectuarase de luns a xoves e entregarase nun prazo máximo de 72 horas, sen contar sábados, domingos e festivos.

Os servizos do comercio electrónico só poden ser utilizados se o domicilio de entrega está no territorio peninsular español. Non se realizarán envíos ás illas Baleares, illas Canarias, Ceuta, Melilla ou fóra do territorio nacional.

Menduiña velará polo cumprimento dos prazos de entrega do servizo de mensaxeiría da empresa de Transportes, pero non se pode facer responsable de posibles atrasos na entrega por causas alleas a Menduiña.

Menduiña garante aos seus clientes a posibilidade de anular o seu pedido en calquera momento e sen ningún custo sempre que a anulación se comunique antes de que o pedido fose pose a disposición do transportista para o seu envío.


Accept

Site use cookies